Dokument och ritningar i Hindens Samfällighetsförening

Ritningar

Ritn.nrBenämningHustypRitningsfil
A:1SituationsplanPDF
A:2Elevationer, tvärsektionerPDF
A:3Planer, fasader, sektionAPDF
A:4Planer, fasader, sektionBPDF
A:5Planer, fasader, sektionB*PDF
A:6Planer, fasader, sektionBsPDF
A:7Planer, hus 1-15APDF
A:8Planer, hus 16-18, 22-24, 30BPDF
A:9Planer, hus 25-29B*PDF
A:10Planer, hus 19-21, 31-40BsPDF
A:11Sektion A - 11APDF
A:12Sektioner B - 12, C - 12, D - 12A, BPDF
A:13YtterväggsdetaljerPDF
A:14Förstukvist, detalj A - 14APDF
A:15Förstukvist med balkongB, B*, BsPDF
A:16Takfotsdetaljer garageAPDF
A:21TrappritningPDF
A:22InnerväggsdetaljerPDF
A:51FönsteruppställningPDF
A:52Förteckning över dörrarPDF
A:53Köksritning 1PDF
A:54Köksritning 2PDF
A:61Förteckning över skåpsnickerierPDF
A:62Förteckning över fönsterbänkarPDF
A:63Klädkammarritning 1APDF
A:64Klädkammarritning 2B, B*, BsPDF
A:65Garderobsfront litt GF1:12PDF
 
E:01Situationsplan layout för vägbelysning ochkabelgravarPDF
E:02Situationsplan layout för centralantennPDF
E:03Layout för elanläggningarAPDF
E:04Layout för elanläggningarB, B*, BsPDF
 
K:01GrundplanAPDF
K:02GrundplanB, B*, BsPDF
K:03Garage grundplanerA, B, B*, BsPDF
K:04GrunddetaljerAPDF
K:05 GrunddetaljerB, B*, BsPDF
K:10TakstolsplanAPDF
K:11TakstolsplanB, B*, BsPDF
K:20FörstugaAPDF
K:22BalkongB, B*, BsPDF
K:23BalkongB, B*, BsPDF
K:50TakstolarA, B, B*, BsPDF
 
M:1Situationsplan MarkPDF
M:2VA-ledningar i mark, översiktsplanPDF
M:3Typsektion markPDF
M:4VA-ledningar i mark. ProfilerPDF
M:5Finplaneringsritning, hus B22-B40PDF
M:6Finplaneringsritning, hus A8-A15, B16-B21PDF
M:7Finplaneringsritning, hus A1-A7PDF
M:8GatuprofilerPDF
M10VA-ledningar plan, hus B22-B40PDF
M11VA-ledningar plan, hus A8-A15, B16-B21PDF
M12VA-ledningar plan, hus A1-A7PDF
M13Fritidsgård finplaneringsritningPDF
 
VS:1SituationsplanPDF
VS:2GrundplanAPDF
VS:3GrundplanB, B*PDF
VS:4GrundplanBsPDF
VS:5Entré- och övervåningAPDF
VS:6Entré- och övervåningBPDF
VS:7Entré- och övervåningB*PDF
VS:8Entré- och övervåningBsPDF
VS:9Våtutrymmen och VVXAPDF
VS:10Våtutrymmen och VVXB, B*, BsPDF
VS:11Planer, fasader, sektioner. VentilationAPDF
VS:12Planer, fasader, sektioner. VentilationB, B*, BsPDF
VS:13Uppgång av kulvert i garageAPDF
VS:14Uppgång av kulvert i golvAPDF,
 
Karta över avstyckning av HINDEN 2-42 samt fastighetsreglering berörande stadsägan 891+ och HINDEN 1, 22, 31,34, 35PDF
Ritningsförteckning A 1(2)PDF
Ritningsförteckning A 2(2)PDF
Ritningsförteckning KPDF
Ritningsförteckning VVSPDF

Dokument

DatumBenämningFil
1989-08-23Anläggningsförrättning med avseende på gemensamhetsanläggning Hinden g:a 2
Centralantenn tas bort och kabel-TV införs.
PDF