Logga in
StartHus 

Upphed-metoden

Behövs det ännu en viktminskningsmetod? Ja, jag tycker det. Andra metoder fokuserar ofta på regelrätt bantning: Att styra vad och hur mycket du får äta av olika saker för att bantaren ska tappa så många kilon som möjligt på kort tid. Resultatet av sådant blir alltför ofta att bantaren går upp igen efter att kuren är avslutad.

Min metod går istället ut på just långsiktighet. Syftet är att du gradvis ska finna en ny nivå på livsföringen utan att späka dig. Metoden bygger på tydlighet och öppenhet mot dig själv.

Innehåll

Introduktion

Upphed-metoden är enkel. I korthet går den hur på att du väger dig varje dag. Vikten ritar du in i ett diagram. Förslagsvis ställer du ditt diagram tillsammans med en penna vid toaletten. Varje morgon när du går upp ser du diagrammet och påminns om att du ska väga dig. Eftersom våg och diagram är direkt tillgängliga är det bara att passa på att väga sig.

Diagram och våg på plats.


När du prickat in några dagars vikt är det lätt att se tendenser i utvecklingen. Sambandet mellan vad du äter, din motion och din vikt blir också ganska tydlig. På det viset får du en snabb återkoppling på hur nyttig du har varit.

Hur kommer man igång

1. Bestäm dig

Att ändra dina vanor och leva nyttigare är inte en liten sak. Det kommer att kosta på emellanåt. Om du inte är beredd göra några uppoffringar kommer du inte att lyckas.

2. Sätt upp en långsiktig målsättning

Ett bra långsiktigt mål kan vara att hålla din vikt inom BMI-gränserna för normalvikt. Det långsiktiga målet bör inte vara att komma ned till en vikt. Upphed-metoden siktar på att hålla vikten.

3. Välj en strategi

De flesta vet vad som i huvudsak krävs för att de ska minska sin vikt. I allt väsentligt handlar det om att

  • Motionera mer.
  • Äta mindre och/eller nyttigare.

Upphed-metoden lägger sig inte i vad du äter eller hur mycket du rör dig. Välj en nivå som fungerar i vardagen.

4. Skriv ut ett diagram varje halvår

I samband med att du skriver ut diagrammet väljer du hur mycket du ska gå ned under den kommande halvårsperioden. Här är det viktigt att du inte satsar för hårt. Även om du har många kilon kvar till ditt långsiktiga mål är en planerad viktminskning på 5-7 kg lagom. När du närmar dig din långsiktiga målvikt kan något enstaka kg fungera.

5. Väg dig varje dag

Rita in din dagsvikt på rätt dag som en prick.

I diagrammet finns en idealviktslinje som baseras på den planerade viktminskningen från punkt 4. Se inte idealviktslinjen som något slags "godkändnivå". Det är helt OK att ibland ligga lite över ideallinjen på samma sätt som det är OK att ligga under den.

För den som vill läsa mer om diagrammet finns det utförligare instruktioner här.