Finas Jokons fikonteori

Senast ändrad: 95-07-30. (Jorå, det är nästan sant)

Grunder

Grunden till all fikonisering är följande.
   
 1. Tag ordet som ska fikoniseras: soffa
 2. Dela ordet efter den första vokalen: so ffa
 3. Byt plats på delarna: ffa so
 4. Sätt FI före och KON efter delarna: fiffa sokon
Klart.

Level ett

För att säga uttryck med mer än ett ord, eller t.o.m. hela meningar kan man göra på lite olika sätt.
Den enklaste metoden bygger på att man tar orden i uttrycket och fikoniserar dem var för sig enligt grunderna ovan. Sedan sätter man de fikoniserade orden efter varandra.

Exempel:
"Sluta grogga" blir "Fita slukon figga grokon"

Eftersom det blir ett FI och ett KON för varje ursprungligt ord är det svårt att få språkligt flyt i ett sådant uttryck.

Level två

För att öka ordvariationen infördes Level två av fikonspråket. Den innebär att man vänder på varje enskilt ord men endast sätter FI före och KON efter hela uttrycket. Detta har kommit att bli den vanligaste förmen av fikonspråk.

Exempel:
"Sluta grogga" blir "Fita slugga grokon"
"Ut och jogga" blir "Fit uch ogga jokon"

Level två, modifierad

Korta ord blir ofta, efter fikonisering, svåruttydda. Därför anses det i bland att man kan hoppa över dem. Det sista exemplet ovan blir enligt level 2 mod:
"Fit och ugga jokon"

Debatten går just nu het om huruvida level 2 mod bör användas.

Level tre

Om man har sammansatta ord i ett uttryck är det stor risk att uttrycket allt för enkelt de-fikoniseras av ej insatta personer. Dessutom är det svårt att hålla den humoristiska nivån hög när orden låter för likt svenska d:o.

Exempel:
"plåtslageri" blir enligt level två "fitslageri plåkon".

Man kan då anse att eftersom det sammansatta ordet ursprungligen bildades av två ord, kan man vända på varje enskilt del-ord.

  Exemplet ovan gör man då enligt följande:
 1. dela upp ordet: plåt slageri
 2. gör enligt level 2: fit plågeri slakon
 3. Sätt ihop ordet igen: fitplågeri slakon

Level fyra

Forskningen arbetar just nu med att ta fram specifikationerna för level fyra. Den förhandsinformation som nu finns tillgänglig antyder att långa, ej sammansatta, ord kan delas upp och fikoniseras enligt level tre. Level fyra kommer sannolikt bli näst intill omöjligt att avkoda.

Tillbaka till Finas Jokons guide till Fikonspråket