Finas Jokons tänkvärda ord


Ord som påverkat svenska språket

Fillingar
Fillingar kommer från ordet kallingar, vilket som bekant är en folklig benämning på herrunderbyxor.
Den fullständiga fikonformen är: Fillingar kakon
En variation på ordet är filsingar.

Fimp
Den orökta delen av en cigarrett. Ordet kommer från "stump".
Den fullständiga fikonformen är: Fimp stukon


Mindre rumsrena fikonord och dito uttryck

Kungliga flottan
Level 1: Fingliga kukon fittan flokon
Det här är ett av de få uttrycken som vinner på att fikoniseras enligt level 1

Krubban i stallet
Level 2 mod: Fibban i krullet stakon
Ett uttryck som ofta används i propagerandet för modifierad level 2. Standard level 2 ( fibban kru illet stakon ) är ju inte alls lika humoristiskt.

Puckstång
Level 3: Fickpung ståkon
GB:s främsta glasspinne alla kategorier, särskilt fikonmässigt.


Tillbaka till Finas Jokons guide till Fikonspråket