Finas Jokons guide till Fikonspråket

Fikonspråket utvecklades ursprungligen för två syften.
  1. Kryptering. Att kunna diskutera olika saker utan att personer i närheten (ej insatta) fattar ett dyft.
  2. Förnöjelse. Många ord och uttryck blir synnerligen humoristiska när de fikoniseras.
Det sistnämnda syftet har på senare tid kommit att dominera fikondebatten. Dock ska man inte förglömma krypteringsbiten, vilken kan vara nog så väsentlig ibland.


Nedan finnes vägar att :
  • Lära sig fikonteori på alla tänkabara nivåer.
  • Begrunda tänkvärda ord.
  • Hämta filer som har med fikonspråket att göra.

  • Till hemsidan